• Dansk
  • English

Tværfaglige søgeportaler


- Et godt sted at starte, når du skal finde videnskabelig litteratur 

Mellemrum

Bibliotek.dk

- Bestil bøger fra andre biblioteker og hent dem på UCN

Mellemrum

UC Viden
- Søg professionsrettet og relevant viden for din problemstilling

Mellemrum

Danmarks Forskningsportal (NORA)

- Find dansk forskning, når du søger litteratur til din opgave

 

Find viden fra hele verden

Nordiske e-ressourcer

- Søg nordiske artikler og videnskabelige publikationer
Mellemrum

Internationale e-ressourcer

- Søg pædagogisk litteratur i internationale databaser

Lærer

Forsknings- og vidensinstitutioner

 

Børns Vilkår
 

Børns Vilkår
Interesseorganisation, som arbejder på at styrke børn og unges opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark.

På siden finder du:
Forskningsrapporter og magasiner om forskellige emner, blandt andet børn og unges oplevelser med omsorgssvigt, skilsmisse og egen seksuelle identitet.

 

Center for Børn og Natur
 

Center for Børn og Natur
Centeret har fokus på børns brug af naturen og ønsker gennem forskellige projekter og forskningsudgivelser at styrke børns opfattelse af naturen. Bag centeret står frivillige organisationer og forsknings-/uddannelsesinstitutioner.

På siden finder du:
Publikationer og projekter  vedrørende børns brug af naturen og dens effekt på deres fysiske og mentale sundhed samt indlæringsevne og motorik. 

 

dcum
 

DCUM - Dansk Center for Undervisningsmiljø
Uafhængigt, statsligt videnscenter, som arbejder på at understøtte et godt uddannelses- og børnemiljø på alle danske uddannelsessteder og i alle dagtilbud.

På siden finder du:
Undersøgelser, artikler og værktøjer inden for grundskolen om eksempelvis social trivsel, medbestemmelse og læring. 

 

DPU

DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
Institut under Aarhus Universitet, som forsker i pædagogisk praksis, sådan at pædagogiske professioner kan bruge forskningen til at løse problemer og udfordringer med relation til pædagogik og uddannelse.

På siden finder du:

EMU

EMU - Danmarks Læringsportal
Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal, der kan bruges som inspiration til forberedelse og udvikling af undervisning og læring.

På siden finder du:
Forskningsudgivelser inden for bl.a. grundskolen

 

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
 

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
EVA er et offentligt finansieret evalueringsinstitut, som indsamler, producerer og formidler viden, der kan bruges af uddannelsessteder, skoler og dagtilbud til at styrke den faglige kvalitet og udvikling.

På siden finder du:
Artikler, evalueringer og undersøgelser relateret til pædagogisk praksis henvendt mod grundskolen. 

 

Historielab

HistorieLab – Nationalt Center for Historie- og Kulturarvsformidling
Nationalt videnscenter, som gennem forskning og udviklingsprojekter arbejder på at udvikle og nytænke særligt grundskolens formidling af historie og kulturarv.

På siden finder du:

Læremiddel.dk

Læremiddel.dk
Læremiddel.dk er et nationalt videnscenter, som fokuserer på at formidle og udvikle viden om læremidlers betydning for læring og undervisning. Bag centeret står fire danske professionshøjskoler: UCL, Absalon, UC SYD og UCN.

På siden finder du:

Mit CFU

MitCFU
Center for Undervisningsmidler (CFU) servicerer grundskoler og andre uddannelsesinstitutioner, som eksempelvis UCN.
På MitCFU kan studerende og undervisere logge ind med UNI-login og booke materialer fra informationssamlingen, der kan bruges som inspiration til fremtidig klasseundervisningen, eller materialer fra udlånssamlingen, når der skal bookes klassesæt til undervisningen. Du kan læse mere om, hvordan du booker materialer her.

 

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning
Videncenteret formidler viden inden for både uddannelse, forskning og praksis rettet mod studerende, undervisere og fagpersoner med fokus på literacy og styrkning af børn og unges læsekundskaber. Centret drives af de danske professionshøjskoler.

På siden finder du:

 

NCUM - Nationalt Center for Udvikling af Matematik-undervisning

NCUM - National Center for Udvikling af Matematikundervisning
NCUM er et videnscenter, der arbejder for at skabe engagerende og tidssvarende matematikundervisning samt videreformidle forskningsbaseret viden, der kan inspirere pædagoger og lærere i deres arbejde. Bag centeret står tre universiteter og to professionshøjskoler.

På siden finder du: 

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Forsknings- og analysecenter, som leverer viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

På siden finder du:
Rapporter, videnskabelige artikler og debatindlæg, som fokuserer på børn og unge, integration, socialområdet og meget mere.
Når du søger i centrets udgivelser, kan du afgrænse resultaterne efter type, emneord og årstal, som du kender det fra ucnbib.dk.