• Dansk
  • English

Informationssøgning

Under menupunkterne DIT FAGOMRÅDE og E-RESSOURCER A-Å kan du finde databaser og elektroniske tidsskrifter til din informationssøgning.


Dit fagområde

DIT FAGOMRÅDE er opdelt efter de forskellige faglige hovedområder som UCN udbyder uddannelse indenfor.
Find oversigter over relevante ressourcer bl.a:

  • Databaser
  • Elektroniske opslagsværker
  • Statistikker
  • Vejledninger til forskellige ressourcer

Business | Ledelse & organisation | Pædagogik | Sundhed | Teknologi


E-ressourcer A-Å

Under E-RESSOURCER A-Å kan du via en alfabetisk menu finde uddybende beskrivelser, links og vejledninger til en lang række elektroniske tidsskrifter, databaser og opslagsværker, som UCN Biblioteket giver adgang til.


Søgeprotokol

Når man skal lave en systematisk litteratursøgning, er anvendelsen af en såkaldt søgeprotokol en god idé. Her viser man hvordan man afgrænser og ikke mindst dokumenterer sine søgninger.
Nedenstående link er en skabelon til UCN Bibliotekets eksempel på en søgeprotokol.

Åbn søgeprotokol
Åbn eksempel på udfyldt søgeprotokol